Posuđe i pribor za mikrovalnu1.
Idealni materijal za mikrovalnu pećnicu je materijal koji je proziran za mikrovalove i koji omogućuje prolaz energije kroz posudu i zagrijavanje hrane.

2.
Mikrovalovi ne mogu prolaziti kroz metal, zato ne koristite metalni pribor ni posuđe ili posuđe koje ima
metalne dijelove. U slučaju da posuđe na sebi ima metala, dolazi do pojave iskrenja na takovom posuđu.
Ukoliko to primijetite odmah ugasite mikrovalnu pećnicu i uklonite takovo posuđe.

3.
Ne koristite pribor od recikliranog papira za mikrovalno kuhanje jer može sadržavati male metalne dijelove koji mogu uzrokovati pojavu iskri ili vatre.

4.
Okrugle i ovalne posude upotrebljavajte više nego kockaste ili pravokutne posude jer hrana u kutovima se slabije zagrijava.

5.
Aluminijska folija se može koristiti za zaštitu hrane da ne bi došlo do prekuhavanja izloženih gornjih
dijelova hrane. No, budite oprezni kod korištenja folije da ne uporabite previše folije i pazite da folija bude najmanje 2,5cm udaljena od metalnih dijelova unutrašnjeg dijela mikrovalne pećnice.

Posuđe i pribor
Mikrovalovi
Vatrostalno staklo
da
Obično staklo
NE
Vatrostalna keramika
da
Plastika za mikrovalne pećnice
da
Kuhinjski papir
da
Metalne posude
NE
Metalni držači
NE
Alufolija i Alu posude
NE