Materijali koji se mogu koristiti u mikrovalnoj pećniciSljedeće materijale možete koristiti za pripremu hrane u mikrovalnoj pećnici:

aluminijska folija
samo za zaštitu, mogu se koristiti manji komadi da zaštite površinu kuhanja od prekuhavanja, iskrenje se može pojaviti ako je folija preblizu stijenki pećnice ili ako se koristi previše aluminijske folije, folija mora biti udaljena od stijenki pećnice najmanje 2,5 cm

posuđe za pečenje
pazite na upute proizvođača, dno posuda za pečenje mora biti najmanje 5 mm iznad okretne ploče, nepravilno korištenje može izazvati oštećenja okretne ploče

posuđe za objed (porculan / keramika)
samo ako je sigurno za korištenje u mikrovalnoj pećnici, pazite na upute proizvođača, nemojte koristiti napuknuto ili okrhnuto posuđe

staklene zdjele
uvijek uklonite poklopac, koristite da samo lagano zagrijete hranu, mnoge staklene zdjele nisu otporne na visoku temperaturu i mogu puknuti

stakleno posuđe
samo ako je otporno na visoke temperature, pazite da takvo posuđe nema metalnu dekoraciju (pozlate i sl.), nemojte koristiti napuknuto ili okrhnuto posuđe

posebne vrećice/ambalaža za kuhanje
pazite na upute proizvođača, ne zatvarajte takve vrećice s metalnom vezicom, probušite vrećicu radi izlaska pare

papirnati tanjuri / čaše
za kraće vrijeme kuhanja i lagano podgrijavanje, ne ostavljajte mikrovalnu pećnicu bez nadzora kada koristite takve materijale

papirnati ručnici
koristiti samo za pokrivanje hrane pri podgrijavanju i upijanje masnoća, koristiti isključivo na kratko razdoblje, ne ostavljajte mikrovalnu pećnicu bez nadzora kada koristite takve materijale

pergamentni papir
koristiti za pokrivanje da se spriječi prskanje ili omatanje hrane

plastika
samo ako je sigurna za korištenje u mikrovalnoj pećnici i tako označena, pazite na upute proizvođača
"plastika sigurna za korištenje u mikrovalnoj pećnici": neke vrste plastičnog posuđa omekšaju kada hrana koja je u njima postane vruća, "vrećice za vrenje" i zabrtvljene plastične vrećice treba razrezati/probušiti tako da je izlazak pare moguć izravno iz ambalaže

plastični omotači
samo ako su sigurni za korištenje u mikrovalnoj pećnici, koristiti samo za pokrivanje hrane tijekom kuhanja da održe vlagu, plastični omotači ne smiju dodirivati hranu,

termometri
samo ako su sigurni za mikrovalnu pećnicu (za hranu)

voštani ili masni papir
može se koristiti da zadrži vlažnost hrane i za pokrivanje da se spriječi prskanje masti