Materijali koje treba izbjegavati u mikrovalnoj pećnici



Sljedeće materijale nije preporučljivo koristiti kod pripreme hrane u mikrovalnoj pećnici:

aluminijska plitica
može izazvati iskrenje, prebacite hranu u posuđe sigurno za korištenje u mikrovalnoj pećnici

ambalaža sa metalnim ručicama
može izazvati iskrenje, prebacite hranu u posuđe sigurno za korištenje u mikrovalnoj pećnici

metalno posuđe ili s metalnim dekoracijama
metal štiti hranu od djelovanja mikrovalova, metalna dekoracija može izazvati iskrenje

metalne vezice
mogu izazvati iskrenje i prouzročiti vatru u mikrovalnoj pećnici

papirnate vrećice
mogu prouzročiti vatru u mikrovalnoj pećnici

pjenasti materijali
kada su izlagani visokim temperaturama pjenasti materijali mogu se rastaliti i zagaditi tekućinu i hranu u unutrašnjosti pećnice

drvo
drveni materijali će se rasušiti kada se koriste u mikrovalnoj pećnici te mogu puknuti