Posuđe za mikrovalnu pećnicuKoje je posuđe primjereno za upotrebu u mikrovalnoj pećnici?

POZOR! Posuda mora biti toplinski otporna i izrađena od materijala koji propušta mikrovalove. Najprimjerenija je posuda od vatrostalnog stakla, plastike ili keramike. Metalna posuda nije primjerena za upotrebu u mikrovalnoj pećnici jer odbija mikrovalove i time onemogućava zagrijavanje hrane.

TANJURI
Danas je većina tanjura primjerena za uporabu u mikrovalnoj pećnici ali to svakako provjerite na ambalaži proizvođača. Ako ste u dvojbi, o primjenljivosti posude raspitajte se kod njenog proizvođača ili prodavača.

STAKLENA POSUDA
Sve staklene posude, ako su temperaturno otporne, mogu se upotrijebiti u mikrovalnoj pećnici. Nemojte upotrebljavati osjetljive, tanke čaše (npr. za vino) jer se staklo može rasprsnuti zbog povećanja temperature.

PLASTIČNA POSUDA
Plastična posuda može se upotrijebiti samo za potrebe brzog zagrijavanja jer se kod dulje uporabe, zbog temperature hrane, plastika počne topiti.

PAPIRNATI TANJURI I PLADNJEVI
Papirnati tanjuri i pladnjevi primjereni su samo za brzo zagrijavanje i za podgrijavanje hrane s manjim sadržajem masti. Izbjegavajte obojene papirnate tanjure i ubruse jer mogu puštati boju. Tanjuri od recikliranog papira mogu sadržavati nečistoće zbog kojih kod zagrijavanja u mikrovalnoj pećnici može doći do požara. Papirnati tanjuri, ubrusi, maramice, salvete i slično upotrebljavaju se samo za kratka dogrijavanja.

PLASTIČNE VREĆICE ZA KUHANJE
Plastične vrećice se ne smiju upotrebljavati u mikrovalnoj pećnici za dogrijavanje hrane, osim ako nisu napravljene posebno za tu svrhu. Ako su primjerene za uporabu, mora ih se obavezno izbušiti kako bi mogla izlaziti para. Nikada nemojte upotrijebiti obične plastične vrećice koje se mogu rastopiti.

KERAMIKA, KAMENE POSUDE, GLINENE POSUDE
Posude od takvih materijala su u načelu primjerene za uporabu u mikrovalnoj pećnici iako preporučamo da ih prije isprobate. Keramika je primjerena za uporabo samo ako nije porozna. Za provjeru poroznosti stavite posudu u mikrovalnu pećnicu na 15 – 20 sekundi i zatim provjerite je li se zagrijala. Ako ne osjećate toplinu, posuda nije porozna.

DRVO
Drvene žlice i sličan pribor mogu se upotrijebiti u mikrovalnoj pećnici.

NIKADA nemojte upotrebljavati:

* tanjure i posude koje imaju zlatne ili srebrne rubove jer mogu uzrokovati iskrenje.
* metalne posude, folije, posude s metalnim dekoracijama, itd.
Posude od melamina također nije preporučljivo upotrebljavati u mikrovalnoj pećnici jer mogu pougljeniti.

Svaka se posuda mora nesmetano vrtjeti na pladnju i ne smije dodirivati stijene mikrovalne pećnice!